Artiklar, reportage och inspiration om den digitala världen och tech

ANNONS

Elbil som tjänstebil?

Om du reser mycket i arbetet kan det vara ett lockande alternativ att ha en tjänstebil som arbetsgivaren äger. Men efter de nya regler som trädde i kraft den 1 juli 2021 anser många att det knappt är lönsamt med en förmånsbil. Men vad gäller för elbilar? Vi undersöker detta och reder ut skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil.

Sedan 1 juli 2021 råder nya regler för tjänstebilar. De nya reglerna innebär ett ökat förmånsvärde för tjänstebilar som registrerats efter den 1 juli 2021. Beroende på nybilspriset kan kostnaden för att köra tjänstebil 2021 och framåt bli avsevärt mycket högre för vissa arbetstagare som nyttjar förmånen med tjänstebil. 

Tjänstebil eller förmånsbil

Ordet tjänstebil används av många idag oavsett om de pratar om tjänstebil eller det som faktiskt är en förmånsbil. En tjänstebil är ett fordon som är tillgängligt på arbetsplatsen för resor inom tjänsten. Enligt Skatteverket får tjänstebilen användas även för privat bruk, dock endast maximalt 10 mil vid högst 10 tillfällen per år. En förmånsbil ägs också av arbetsgivaren men den får arbetstagaren använda både i arbetet och privat. Om en förmånsbil nyttjas blir arbetstagaren skyldig att betala förmånsskatt som oftast dras direkt på lönen. 

Elbil och de nya reglerna

De nya beräkningarna innebär ett förhöjt förmånsvärde på nya tjänstebilar som har ett nybilspris på över 650 000 kronor. Syftet bakom förslaget är att justera gapet mellan privatägda bilar och tjänstebilar. Enligt förslaget ska förmånsbilen eller tjänstebilen motsvara kostnaden av att köpa en bil privat, och detta innebär att även miljöbilar omfattas av reglerna. För elbilar och laddhybrider sätts förmånsvärdet utifrån priset på en motsvarande bil som går på bensin eller diesel. Skillnaden blir således med de nya reglerna att en elbil kan kosta över 650 000 kronor men ändå få höjt förmånsvärde.

Vad avgör förmånsvärdet?

Förmånsvärdet på en tjänstebil bestäms huvudsakligen utifrån följande faktorer:

  • Bilens nybilspris (som oftast är högre för elbilar)
  • Extrautrustning som inte ingår i nybilspriset
  • Om det är en miljöbil (såsom elbil)
  • Om den anställde kör mer än 3 000 mil i tjänsten
  • Fordonsskatten (gäller bilar tillverkade 2018 eller senare, lägre för elbilar)

Hur påverkar detta mig som företagare?

Ett förhöjt förmånsvärde ökar också företagets arbetsgivaravgifter. Man bör givetvis läsa reglerna noggrant och ta reda på vilka faktorer som påverkar en själv och sedan utvärdera konsekvenserna. Vad är mest lönsamt? Att erbjuda de anställda förmånsbil eller att de anställda köper bilen privat? Oavsett hur man väljer att göra så finns det såklart ett stort etiskt värde i att använda elbil. Ur ett hållbarhetsperspektiv överväger även de långsiktiga fördelarna eventuella kortsiktiga nackdelar. 

För att läsa mer om reglerna hänvisar vi till Sveriges Riksdag https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/justerad-berakning-av-bilforman_H801SkU28Och rättslig vägledning på Skatteverkethttps://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.10/339134.html

NYHETSBREV

VI JOBBAR MED DAGENS TECH

Anna Dovre Skribent
Victor Wennberg Affärschef och digital strateg
Therése Berglin Skribent
Fredrik Montell SKRIBENT
Tina Hjort Svensson Skribent

RELATERADE ARTIKLAR

ANNONS
Hiroy är ett få renodlade svenska rekryterings- och bemanningsföretagen inom digital marknadsföring. Hiroy är ett få renodlade svenska rekryterings- och bemanningsföretagen inom digital marknadsföring.
Arbete & Karriär
SPONSRAT INNEHÅLL
”Bemanning och rekrytering av digitala experter och marknadsfolk, det är det vi kan”. Dagenstech.se har träffat HIROY!

När det kommer till det skiftande digitala marknadsföringslandskapet så krävs det att företag anställer personer med olika färdigheter i stället för att bara anställa kandidater med fokus på teknik. Även om teknisk kompetens är viktig i alla digitala roller är det lika viktigt att anställa kandidater som också har kreativitet, intuitivt beslutsfattande och analytiskt tänkande - alla egenskaper som kan bidra till att ge nya perspektiv, idéer, och lösningar. Men hur hittar och attraherar företagen rätt talanger? Dagens Tech har träffat HIROY för prata om bemanning och rekrytering inom marknadsföring.

Att ha en strukturerad kalender ger goda förutsättningar för att vara effektiv. Att ha en strukturerad kalender ger goda förutsättningar för att vara effektiv.
De bästa kalenderapparna till Mac/Iphone (Apple) för 2023

När vi nu börjar det nya året är det dags att börja organisera våra liv och företag för att lyckas år 2023. För att underlätta det borde vi hitta de bästa verktygen. Apples datorer och enheter är kända för sitt användarvänliga gränssnitt och sin eleganta design, så det är ingen överraskning att de erbjuder några av de bästa kalenderapparna på marknaden. I den här artikeln delar vi med oss av våra bästa tips på de bästa online-kalendrarna för din Mac eller iPhone år 2023. Oavsett om du letar efter ett enkelt sätt att hålla koll på ditt schema eller om du behöver en mer robust app med funktioner som uppgiftshantering och team-samarbete har vi allt du behöver. Låt oss komma igång!

ANNONS