Artiklar, reportage och inspiration om den digitala världen och tech

ANNONS

Tips på sundare digitala vanor

Skärmtiden under COVID-19 ökade markant och nu menar experterna att vi per omgående behöver införa sunda, digitala vanor för att skydda vår mentala hälsa. I den här artikeln tittar vi på tips för att skapa bättre digitala vanor.

Till stor del tyder bevis på att överdriven skärmtid har negativa effekter, på både den fysiska och psykiska hälsan. Även om digital teknik skapar möjligheter att ansluta socialt, kan överanvändning vara skadligt på lång sikt. Att främja sunda, digitala vanor och positiv användning av digital teknik är grundläggande för att undvika negativa effekter av överdriven skärmtid.

Efter att ha undersökt skärmtidens inverkan på hälsan säger experterna att det krävs individuella såväl som systemiska åtgärder. Att implementera omedelbara, kortsiktiga och långsiktiga strategiska åtgärder kan hjälpa till att granska digital användning och skärmtid inte bara under pandemin utan också framåt, med tanke på att digitalisering är vägen framåt. 

För trots de potentiella negativa effekterna av skärmtid på hälsan är det omöjligt att avstå från skärmtid i modern tid. Ofta är den mest framgångsrika taktiken för att minimera teknologiskada inte alls teknisk, utan snarare beteendemässig såsom egenreglering av skärmtid, användning av icke-digitala medel när det är möjligt samt utnyttjande av digitala verktyg såsom reglerad skärmtid för bättre hälsa och välbefinnande.

10 tips för ökat välbefinnande 

Nedanstående rekommendationer bidrar till socio-emotionell anknytning bland vuxna, samtidigt som de har i åtanke att tillämpa sunda digitala vanor:

1. Varva videosamtal med ljudsamtal för att minska tröttheten

2. Använd diktaton-alternativet för att minska skärmtiden när du skriver ett meddelande.

3. Aktivt sluta med “telefondissning” (handlingen att dissa någon du pratar med till förmån för att göra något i din telefon) och få bättre kontakt med människor runt omkring dig.

4. Ha proaktiv kontakt med vänner och släktingar istället för sporadiska likes.

5. Att småprata med främlingar och stämma av med människor i din närhet och släppa de digitala enheterna då och då kan vara en sund paus.

6. Användning av hälsoapplikationer såsom mindfullness-appar för att främja digitalt välbefinnande. 

7. Ha tydliga gränser mellan de personliga och professionella användningsområden i de digitala verktygen är till stor hjälp.

8. Se till att röra på dig ordentligt under dagen om du sitter mycket framför en skärm. 

9. Köp en “dumbphone” som du bara kan ringa och sms:a från. 

10. Lyssna aktivt på omgivningen medan du sitter framför en skärm. Detta är ett enkelt sätt att flytta fokus från skärmen till verkligheten. 

Litteratur om skärmtid speglar både positiva och negativa konsekvenser av skärmtid på vår hälsa. Kanske var det så att digital teknik erbjöd en plattform för att hantera psykologiska reaktioner på grund av covid-19 under en kortare period, men den utdragna perioden av pandemin har istället lett till att användningen av digital teknik har kulminerat till ett hot mot människors fysiska såväl som mentala hälsa. 

Läskunnighet om sunda, digitala vanor och föräldrars övervakning av sina barns digitala vanor kräver uppmärksamhet. Den ökade användningen av dataspel bland ungdomar är också oroande. De digitala vanorna måste balanseras med de icke-digitala aktiviteterna. Det är viktigt att vara medveten om när man det är sunt och roligt att använda digitala enheter, och när man behöver pausa och koppla från.

NYHETSBREV

VI JOBBAR MED DAGENS TECH

Anna Dovre Skribent
Victor Wennberg Affärschef och digital strateg
Therése Berglin Skribent
Fredrik Montell SKRIBENT
Tina Hjort Svensson Skribent

RELATERADE ARTIKLAR

ANNONS
Hiroy är ett få renodlade svenska rekryterings- och bemanningsföretagen inom digital marknadsföring. Hiroy är ett få renodlade svenska rekryterings- och bemanningsföretagen inom digital marknadsföring.
Arbete & Karriär
SPONSRAT INNEHÅLL
”Bemanning och rekrytering av digitala experter och marknadsfolk, det är det vi kan”. Dagenstech.se har träffat HIROY!

När det kommer till det skiftande digitala marknadsföringslandskapet så krävs det att företag anställer personer med olika färdigheter i stället för att bara anställa kandidater med fokus på teknik. Även om teknisk kompetens är viktig i alla digitala roller är det lika viktigt att anställa kandidater som också har kreativitet, intuitivt beslutsfattande och analytiskt tänkande - alla egenskaper som kan bidra till att ge nya perspektiv, idéer, och lösningar. Men hur hittar och attraherar företagen rätt talanger? Dagens Tech har träffat HIROY för prata om bemanning och rekrytering inom marknadsföring.

ANNONS